เครื่องมือสำหรับงานวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อเครื่องมือวิจัย ผู้ดูแล สถานะ
1 เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (Type 2) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
2 ชุดถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ Light compound microscope ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
3 ชุดถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ stereomicroscopeกำลังขยายสูง ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
4 ตู้ถ่ายเชื้อ ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
5 เครื่องสเปคโตรโฟโตเมทรี ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
6 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
7 เครื่องเขย่าสารแบบควบคุมอุณหภูมิ ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
8 เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
9 เครื่องตกตะกอนโดยการปั่นหมุนเหวี่ยง รุ่น Biocen 22R วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
10 เครื่องผสมสารความเร็วสูง รุ่น L5M-A วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
11 เครื่องวัดความหนืด รุ่น LVDV2T วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
12 ตู้อบความร้อน วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
13 เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน ยี่ห้อ Buchi R300 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
14 เครื่องอัดแป้งพัฟมือโยก วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
15 เครื่องแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
16 เครื่องอบแห้ง เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
17 Ultrasonic bath เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
18 เครื่องผลิตน้ำดีไอออไนซ์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
19 เครื่องระเหยสุญญากาศ ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
20 เครื่องวัดสี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
21 โฮโมจีไนเซอร์ (Homogenizer) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
22 เครื่องร่อนแยกขนาดอนุภาค เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
23 ชุดถ่ายภาพด้วยกล้องสเตอริโอ 3 กระบอกตา ยี่ห้อ Nikon SMZ800 ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
24 Spectrophotometer HunterLab MiniScan Plus เทคโนโลยีการพิมพ์ สามารถใช้งานได้
25 Spectrophotometer GretagMacbeth EyeOne เทคโนโลยีการพิมพ์ สามารถใช้งานได้
26 เตาเผาอุณหภูมิสูง ฟิสิกส์ สามารถใช้งานได้
27 เครื่องชั่งมวลอย่างละเอียด ฟิสิกส์ สามารถใช้งานได้
28 เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเหวี่ยง ฟิสิกส์ สามารถใช้งานได้
29 ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ SHEL LAB ชีววิทยา สามารถใช้งานได้
30 เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร ยี่ห้อ Jasco รุ่น J730 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
31 เครื่องวัดผิวหนังแบบหลายหัววัด วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
32 เครื่องวัดสภาพผิวหน้า สีผิว และริ้วรอยความละเอียดสูง แบบ 3 มิติ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
33 เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้าแบบอุโมงค์ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
34 ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
35 ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
36 เครื่องดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto-Desiccator) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
37 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
38 เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (water activity meter เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
39 เครื่องกลั่นระเหยแบบสุญญากาศ (Evaporator) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
40 Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR). เคมี สามารถใช้งานได้
41 เครื่องผสมสาร 50 ลิตร วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
42 ตู้อบลมร้อน วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
43 เครื่องอัดเเคปซูล แบบมือโยก วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
44 เครื่องตอกเม็ดยา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
45 เครื่องเขย่าสาร (Shaker) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
46 ตู้แช่แข็ง เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
47 Fluorescence Spectrophotometer เคมี สามารถใช้งานได้
48 ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
49 หม้อทอดไฟฟ้า เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
50 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
51 เครื่องพาสเจอร์ไรส์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
52 ตู้แช่เย็น เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
53 เครื่องวัดความชื้น (moisture balance) วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม สามารถใช้งานได้
54 เครื่องทำไอศครีม เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สามารถใช้งานได้
55 UV-VIS Spectrophotometer เคมี สามารถใช้งานได้
56 Atomic Absorption Spectrometer (AAS) เคมี สามารถใช้งานได้
57 Gas Chromatography, GC เครื่องที่ 2 เคมี สามารถใช้งานได้