รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องพาสเจอร์ไรส์ 8

รหัสครุภัณฑ์ 7320-003-0001-01-53/11 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เครื่องพาสเจอร์ไรส์สำหรับทำไอศครีมและอาหารเหลว
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 603
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-27 02:57:25