รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้อบความร้อน 8

รหัสครุภัณฑ์ 6630-014-0001-01-65/5วท.

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

ตู้อบความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ตั้งแต่ 10 - 300 องศาเซลเซียส ปรับตั้งค่าครั้งละ 1 องศาเซลเซียส และสามารถตั้งอุณหภูมิในการทำงานเป็นหน่วยองศา ฟาเรนไฮต์ได้
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 807
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:21:53