รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดความชื้น (moisture balance) 9

รหัสครุภัณฑ์ 5280-003-0001-01-52/34 วท.

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เครื่องมือวัดความชื้นในตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบเกษตร
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 603
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 09:52:37