รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องผสมสาร 50 ลิตร 7

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-01-59/18วท

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เป็นเครื่องผสมสาร สามารถผสมทำให้เกิดอิมัลชันคุณภาพดี ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใช้ผสมกับตัวอย่างที่มีปริมาตรสูงสุด ถึง 50 ลิตร สามารถปรับความเร็วรอบได้
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 803
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:59:47