รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องร่อนแยกขนาดอนุภาค 7

รหัสครุภัณฑ์ 6635-003-0001-01-64/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เครื่องเขย่าตะแกรงร่อนแยกวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแบบอัตโนมัติ ใช้สำหรับการแยกขนาดตัวอย่างให้อยู่ในกลุ่มตัวอย่างในขนาดที่ต้องการด้วยตะแกรงขนาดต่าง ๆ
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 604
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:07:28