รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องตอกเม็ดยา 9

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-01-59/4วท

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เครื่องอัดเม็ด, เครื่องตอกเม็ดยา แบบสากเดี่ยว (Single Punch Tablet Machine) เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้ใช้งาน และดูแลรักษาง่ายเหมาะกับการผลิตในอุตสาหกรรมขนาด เล็ก หรือกำลังการผลิตไม่มาก เช่น งานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานในห้องแลปหรือโรงพยาบาล งานผลิตยาสมุนไพร อื่นๆ สามารถผลิตยาได้หลาย รูปแบบและหลากหลายขนาด ตามแบบของแม่พิมพ์
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 804
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 09:25:14