รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า 5

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-02-53/25วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้งานด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้คงที่
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S 704
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 10:04:37