รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้ถ่ายเชื้อ 9

รหัสครุภัณฑ์ 6630-006-0001-01-51/25วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้ทำงานในสภาพที่ปลอดเชื้อเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อและฝุ่นละออง เช่น งานปลูกถ่ายเชื้อ งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/เซลล์
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S.712
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 09:59:41