รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดสี 8

รหัสครุภัณฑ์ 7440-010-0002-01-64/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

สำหรับวัดค่าสีของวัสดุ อาหาร และวัตถุดิบเกษตร
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 604
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 09:59:50