รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า 7

รหัสครุภัณฑ์ 6630-022-0001-04-62/1วท

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เป็นตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่าชนิดตั้งโต๊ะ โดยมีระบบการเขย่าแบบวงกลมในแนวนอนที่ควบคุมการทำ งานด้วยระบบ ไมโครโพรเซสเซอร์ สามารถตั้งค่าความเร็วรอบในการเขย่าได้ตั้งแต่ 50 ถึง 300 รอบต่อนาที (rpm) ตั้งเวลาการทำงานได้ถึง99 ชั่วโมง 59 นาที
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 804
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:57:43