รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ชุดถ่ายภาพด้วยกล้องสเตอริโอ 3 กระบอกตา ยี่ห้อ Nikon SMZ800 8

รหัสครุภัณฑ์ 6650-002-0002-01-46/31วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้ถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็ก เช่น แมลง เกสรดอกไม้ หรือสิ่งที่ต้องการให้เห็นรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนมากขึ้น
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S 712
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 10:20:51