รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) 9

รหัสครุภัณฑ์ 6630-014-0001-01-62/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

ใช้สำหรับการเตรียมสารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรงและเป็นอันตราย รวมทั้งดูดควัน ไอกรด ไอสารเคมี และฝุ่นผง
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 603
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:05:12