รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ชุดถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ Light compound microscope 10

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-01-58/3วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้ถ่ายภาพเซลล์หรือวัตถุ/สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ พร้อมชุด phase contrast
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S.712
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 09:51:36