รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ชุดถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์ stereomicroscopeกำลังขยายสูง 9

รหัสครุภัณฑ์ 6720-005-0001-08-59/1วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้ถ่ายภาพวัตถุขนาดเล็กหรือพื้นผิวของวัตถุที่ต้องการให้เห็นรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนด้วยกำลังขยายสูงถึง 3,000 เท่า
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S.712
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 09:58:05