รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (water bath) 5

รหัสครุภัณฑ์ 7320-013-0001-01-53/34 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิสำหรับควบคุมอุณภูมิของสารละลายให้คงที่
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 603
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 09:58:18