รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องผสมสารความเร็วสูง รุ่น L5M-A 7

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-01-65/7วท.

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เครื่องผสมสารความเร็วสูง ใช้สำหรับปั่นผสมตัวอย่างที่เป็นของเหลวทำให้เกิดอิมัลชัน คุณภาพดี ในผลิตภัณฑ์ เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง เคมี ปิโตรเคมี เป็นต้น
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น ไม่ระบุ ห้อง S 803
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:15:59