รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องดูดความชื้นอัตโนมัติ (Auto-Desiccator) 6

รหัสครุภัณฑ์ 6640-022-0001-01-62/1.2 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เป็นตู้ดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ สำหรับเก็บสารเคมี หรือตัวอย่างแห้ง มีระบบการดูดความชื้นแบบอัตโนมัติ
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 604
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:10:17