รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้แช่แข็ง 6

รหัสครุภัณฑ์ 4410-007-0001-08-56/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

สำหรับแช่แข็งอาหารอุณหภูมิต่ำสุด-18 องศาเซลเซียส
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 16/2 ชั้น 2 ห้อง 16/2
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:15:23