รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวิเคราะห์สภาพผิวหน้าแบบอุโมงค์ 7

รหัสครุภัณฑ์ 5280-003-0001-01-62/6วท

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เครื่องตรวจสภาพผิวพร้อมแสดงความหยาบ-ละเอียดและริ้วรอยของผิวหนังพร้อมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ ในการประมวลผล
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 806
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:56:16