รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้แช่เย็น 6

รหัสครุภัณฑ์ 4410-002-0001-01-53/9.1

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

สำหรับแช่เย็นอาหาร
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 16/2 ชั้น 2 ห้อง 16/2
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:16:56