รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องเขย่าสาร (Shaker) 7

รหัสครุภัณฑ์ 6640-022-0001-01-57/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

ใช้ในการเขย่าผสมสารเคมี สารละลายให้ผสมเข้ากัน
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 603
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:06:16