รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ 7

รหัสครุภัณฑ์ 6640-022-0001-01-50/53วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้ไอน้ำร้อนในระบบปิด ทำให้เกิดแรงดันสูง ทำให้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ อยู่ในสภาพที่ปราศจากเชื้อ
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S 704
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 10:17:52