รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องเขย่าสารแบบควบคุมอุณหภูมิ 8

รหัสครุภัณฑ์ 6630-006-0001-01-52/14วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้งานด้านจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิของสภาวะการทำงาน
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S 704
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 10:16:01