รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เตาเผาอุณหภูมิสูง 9

รหัสครุภัณฑ์ 7310-009-0001-04-59/1วท

ผู้ดูแล

ฟิสิกส์

รายละเอียด

เตาเผา สามารถทำความร้อน ตั้งอุณหภูมิห้อง จนถึง 900 องศาเซลเซียส
ติดต่อ 2248

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 5 ห้อง s 511
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 08:53:55