รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

Atomic Absorption Spectrometer (AAS) 7

รหัสครุภัณฑ์ 6110-010-0001-01-50/66

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่มีในสารละลายตัวอย่าง ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณ
ติดต่อ 7014

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 33 สาขาเคมี ชั้น ไม่ระบุ ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-16 08:56:28