รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

โฮโมจีไนเซอร์ (Homogenizer) 5

รหัสครุภัณฑ์ 7440-010-0002-01-64/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เพื่อการโฮโมจีไนซ์ การผสม และลดขนาดส่วนผสมที่เป็นของเหลว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 603
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:01:16