รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเหวี่ยง 10

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-01-65/3วท

ผู้ดูแล

ฟิสิกส์

รายละเอียด

เครื่องเคลือบสำหรับสารเคลือบที่เป็นของเหลว โดยเคลือบลงบนวัสดุด้วยวิธีการหมุนเหวี่ยงที่มีความเร็วรอบสูงทำให้ผิวหน้าสารเคลือบมีความสม่ำเสมอ โดยสามารถเคลือบสารในสภาวะสุญญากาศได้ ทำให้สารเคลือบมีความบริสุทธิ์สูง
ติดต่อ 2248

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 5 ห้อง s 511
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 09:08:56