รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

ตู้อบลมร้อน ยี่ห้อ SHEL LAB 11

รหัสครุภัณฑ์ 6630-014-0001-01-58/1วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้เพื่ออบอุปกรณ์เครื่องแก้วเพื่อฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง (180 องศาเซลเซียส) หรืออบแห้งอุปกรณ์เครื่องแก้ว/ตัวอย่างให้ปราศจากความชื้น
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S 712
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 10:24:49