รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องสเปคโตรโฟโตเมทรี 9

รหัสครุภัณฑ์ 6635-015-0001-04-58/7วท.

ผู้ดูแล

ชีววิทยา

รายละเอียด

ใช้วัดความหนาแน่น/การเจริญเติบโตของเซลล์ วัดค่าการดูดกลืนแสง
ติดต่อ 7127

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 7 ห้อง S 705
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 10:04:54