รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดผิวหนังแบบหลายหัววัด 8

รหัสครุภัณฑ์ 5280-003-0001-01-62/2วท.

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เครื่องวัดสภาพผิวระบบหลายหัววัด ดังนี้ หัววัดความยืดหยุ่นของผิวหนัง, หัววัดความมันของผิวหนัง, หัววัดความชุ่มชื้นของผิวหนัง, หัววัดปริมาณเม็ดสีเมลานิน, หัววัดความเป็นกรด-ด่างของผิวหนัง, หัววัดปริมาณน้ำที่ระเหยออกจากผิวหนัง, หัววัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้อง, หัววัดสีผิวหนัง พร้อมชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประมวลผล
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 806
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:52:31