รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดความหนืด รุ่น LVDV2T 9

รหัสครุภัณฑ์ 6630-003-0001-01-65/1 วท.

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เครื่องวิเคราะห์หาความหนืดของของเหลว สามารถวัดค่าความหนืดได้ในช่วง 1 - 6,000,000 centipoises (cP) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเบอร์ของเข็มที่เลือกใช้
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 803
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-27 02:55:05