รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องชั่งมวลอย่างละเอียด 7

รหัสครุภัณฑ์ 5280-003-0001-10-65/2วท

ผู้ดูแล

ฟิสิกส์

รายละเอียด

เครื่องชั่งมวลอย่างละเอียด แสดงทศนิยมได้ถึง 4 ตำแหน่ง
ติดต่อ 2248

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 5 ห้อง s 511
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-15 09:04:22