รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดการดูดกลืนแสงของสาร ยี่ห้อ Jasco รุ่น J730 7

รหัสครุภัณฑ์ 5280-003-0001-01-62/3วท

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เป็นเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสง ในช่วง Ultraviolet และ Visible ตั้งแต่ความยาวคลื่น 190 – 1100 nm สามารถใช้งานในโหมด Spectrum Quantiative และ Kinetic เหมาะสำหรับงาน Routine และ research
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 806
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:25:13