รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

Gas Chromatography, GC เครื่องที่ 2 8

รหัสครุภัณฑ์ 6640-022-0001-02-44/9

ผู้ดูแล

เคมี

รายละเอียด

สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างและแยกสารผสมที่สามารถระเหยได้หรือกลาย เป็นไอได้ สามารถใช้ในงานวิเคราะห์ทางด้านน้ำมันไบโอดีเซล ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ติดต่อ 7014

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 33 สาขาเคมี ชั้น ไม่ระบุ ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-16 08:55:14