รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ (water activity meter 6

รหัสครุภัณฑ์ 5280-003-0001-01-61/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เครื่องมือวัดปริมาณน้ำอิสระในตัวอย่างอาหารและวัตถุดิบเกษตร
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง S 603
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 09:48:28