รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

Ultrasonic bath 8

รหัสครุภัณฑ์ 6640-024-0006-01-65/1 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

เครื่องล้างความถี่สูงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ตู้
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-27 02:57:01