รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องตกตะกอนโดยการปั่นหมุนเหวี่ยง รุ่น Biocen 22R 7

รหัสครุภัณฑ์ 6635-003-0001-01-65/1 วท

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เครื่องปั่นตกตะกอนสารละลายความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ สามารถปั่นเหวี่ยงด้วยความเร็วรอบสูงสุดไม่ต่ำกว่า 15,000 รอบต่อนาที ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง 40 องศาเซลเซียส ปริมาณความจุสูงสุดได้ 120 มิลลิลิตร
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 807
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:14:11