รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องวัดสภาพผิวหน้า สีผิว และริ้วรอยความละเอียดสูง แบบ 3 มิติ 10

รหัสครุภัณฑ์ 5280-003-0001-01-62/5วท

ผู้ดูแล

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

เป็นเครื่องวัดสภาพผิวหน้า, สีผิวและริ้วรอยความละเอียดสูง แบบ 3 มิติ เพื่อใช้วิเคราะห์ริ้วรอย, ความหยาบของผิว, ปริมาตร, สีผิว, ความแดง และเม็ดสี ของผิวหนัง เพื่อทำการประเมินสภาพผิวก่อนและหลัง การรักษา
ติดต่อ 2240, 2241

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 8 ห้อง S 806
  • มีจำนวน 1 ชุด
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 07:54:07