รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

Spectrophotometer HunterLab MiniScan Plus 7

รหัสครุภัณฑ์ 6630-006-0001-01-47/5

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีการพิมพ์

รายละเอียด

อุปกรณ์สำหรับวัดค่าสี
ติดต่อ 7343

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก อาคาร 21 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ชั้น ไม่ระบุ ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-16 06:55:48