รายละเอียดเครื่องมือวิจัย

เครื่องแช่เย็นและแช่แข็งอย่างรวดเร็ว 6

รหัสครุภัณฑ์ 4110-007-0001-01-65/2 วท.

ผู้ดูแล

เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

รายละเอียด

สำหรับแช่เยือกแข็งอาหาร
ติดต่อ 2262

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ที่ตั้งเครื่องมือ ตึก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ ชั้น 6 ห้อง ไม่ระบุ
  • มีจำนวน 1 ชิ้น
  • ราคาของเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 2023-06-26 10:18:30