นงค์นุช กลิ่นพิกุล

นงค์นุช กลิ่นพิกุล
ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล

อีเมล
nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับตัวเรา
Product design, Package design, Jewelry design


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )

 • กระเป๋าเอนกประสงค์สำหรับใส่ผลงานออกแบบ
  เลขที่ : 1702001938
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : May 28, 2564 41
 • อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ำ
  เลขที่ : 1702001937
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Aug 14, 2565 40
 • โคมไฟ
  เลขที่ : 2002004524
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Jun 14, 2566 5
 • โคมไฟ
  เลขที่ : 2002004525
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Jun 21, 2566 7
 • โคมไฟ
  เลขที่ : 2002004526
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Jun 14, 2566 4
 • ลวดลายผืน
  เลขที่ : 1902004439
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : May 9, 2566 1
 • ลวดลายผืน
  เลขที่ : 1902004440
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Nov 9, 2566 0
 • ลวดลายผืน
  เลขที่ : 1902004441
  ประเภท :สิทธิบัตรการประดิษฐ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : May 26, 2567 1
 • ลวดลายผืน
  เลขที่ : 1902004442
  ประเภท :สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ระดับ :ระดับชาติ
  วันที่ออก : Nov 9, 2566 1


โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 การศึกษาแผ่นใยไม้อัดจากเศษขี้เลื่อยโดยใช้ผลผลิตจากครั่งเป็นตัวประสาน 29 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557
2 การพัฒนากระดาษเหนียวแบบฟอกขาวประเภทผิวกล่องจากใบสับปะรดที่เหมาะสมต่อการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 39 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2558
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากนํ้ามันมะพร้าว 36 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล โครงการเสร็จสิ้น เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560
4 การศึกษาผงสีอัดแข็งละลายน้ำจากการสกัดสีธรรมชาติที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 3 ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2567