รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากนํ้ามันมะพร้าว

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • จันทร์ฉาย พูนลาภเดชา
  • ปิ่นอนงค์ โพธิวัฒน์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2018-09-15 16:03:53