รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

The Influence of Chair Design on Low

บทคัดย่อ ( Abstract )

Proper chair design is important for reducing back pain of breastfeeding mothers. The objective of the present work are to investigate the effects of backrest angle and armrest height on back pain of breastfeeding mothers. Backrest angle of the breastfeeding chair was varied from 90 to 120 degrees, and the hight of the armrest from zero to 24 cm. during the experiment. Back pain was measured indirectly in terms of percentage maximum voluntary contraction (MVC) using electromyographic technique. The results showed that increasing backrest angle from 90 to 110 degrees resulted in lower MVC values, and increasing the armrest height to about 21 cm. yielded optimal results. Using armrests can reduce the MVC values as much as 80% compared with the value when using the chair without armrest. The results can be used as guidelines for design and development of chairs for breastfeeding mothers.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-25 05:40:00