รายละเอียดสิทธิบัตร

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่อผลงาน

อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ำ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน

อุปกรณ์ช่วยจับขวดน้ำ ผลิตจากพลาสติกประเภท PP เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจับขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตร ถึง 2.5 ลิตร ในการรินหรือการเทใส่ภาชนะได้สะดวก

เลขที่คำขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

1702001937

เผยแพร่ในระดับ

ระดับชาติ

ประเภทสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

วันที่ออก

Aug 14, 2565

วันที่หมดอายุ

May 28, 2570