รายละเอียดโครงการวิจัย

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

การศึกษาผงสีอัดแข็งละลายน้ำจากการสกัดสีธรรมชาติที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • วรรณิสา แก้วบ้านกรูด
  • สมชาย ดิษฐาภรณ์

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2024-05-26 06:09:01