รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ. นงค์นุช กลิ่นพิกุล
  • nongnuch klinpikul
  • สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • -
  • nongnuch.k@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Factors Affecting Low Back Pain During Breastfeeding of Thai Women

บทคัดย่อ ( Abstract )

Breastfeeding has been receiving much attention of late. Prolonged sitting for breastfeeding often results in back pain of the mothers. This paper reports the findings of a study on the effect of some factors, especially lumbar support, on back pain of breastfeeding mothers. The results showed that the use of lumbar support can reduce back pain of breastfeeding mothers significantly. Back pain was found to increase with breastfeeding time and the rate of increase was lower when lumbar supports were used. When lumbar support thickness was increased gradually from zero (no support) to 11 cm., the degree of low back pain decreased; rapidly at first, then slowly, and leveled off when the thickness reached 9 cm. Younger mothers were less prone to back pain than older mothers. The implications of the findings are discussed.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • นงค์นุช กลิ่นพิกุล

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-07-25 05:28:02