นิสิต เรืองสว่าง

นิสิต เรืองสว่าง
ดร. นิสิต เรืองสว่าง

ข้อมูลส่วนตัว

Profile

ชื่อ - นามสกุล
ดร. นิสิต เรืองสว่าง

อีเมล
nisit.r@mail.rmutk.ac.th

ประจำสาขา
ชีววิทยา

เบอร์โทรศํพท์
-

เกี่ยวกับตัวเรา
Research field: Freshwater sponges, Freshwater and Marine Biology


ด้านวารสารวิชาการ ( Journal )


ด้านการประชุมวิชาการ ( Conference )


สิทธิบัตร ( Patent )โครงการวิจัย

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้เขียน สถานะ แหล่งทุน ปี
1 Diversity and distribution of freshwater sponges in large-scale reservoirs in Northeast Thailand 5 ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2560
2 Species diversity, life cycle and ecology of freshwater sponges in Khao Sam Roi Yot Wetlands, Prachuap Khiri Khan Province 3 ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ( งบแผ่นดิน ) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2560
3 Freshwater invertebrates utilization for foods, agricultural, medical and cosmatics, environment and sustainable conservation purposes 2 ดร. นิสิต เรืองสว่าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ เงินจากแหล่งทุนอื่น ๆ 2560
\