รายละเอียดการประชุมวิชาการ

  • ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง
  • Nisit Ruengsawang
  • สาขา ชีววิทยา
  • -
  • nisit.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่องานวิจัย ( Article Name )

Value-Added in Thai Pottery by Biological Materials from Freshwater Sponges

บทคัดย่อ ( Abstract )

Biodiversity surveys of freshwater sponges in Northeast Thailand shown that sponges were commonly found in cage of fish culture in rivers and reservoirs. These filter feeders clogged the nets and limited water circulation in and out the cages. After fish harvesting, cages were cleaned of freshwater sponges by air-drying for cage maintenance. Therefore, the aims of this research project were to utilize freshwater sponges from net cleaning of tilapia cage culture as biological materials for pottery production and to increase the value-added in Thai pottery. Appropriated ratio of mixture clay including clay, sand and siliceous spicules of freshwater sponges, Corvospongilla, were tested for shrinkage and strength of pottery. New designed products were created for value-added from traditional products. Prototype products were tested and consumer willingness to pay for sponge pottery was also examined.

เเอกสารบทความวิจัย ( Paper )

คลิกเพื่อดาวโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

  • Nisit Ruengsawang
  • Petch Suthiporn
  • Wilailak Chuchuay
  • Narumon Sangpradub
  • Renata Manconi

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2017-08-02 16:32:23