รายละเอียดโครงการวิจัย

 • ผศ.ดร. นิสิต เรืองสว่าง
 • Nisit Ruengsawang
 • สาขา ชีววิทยา
 • -
 • nisit.r@mail.rmutk.ac.th

ชื่อโครงการ

Freshwater invertebrates utilization for foods, agricultural, medical and cosmatics, environment and sustainable conservation purposes

บทคัดย่อ ( Abstract )

เอกสารโครงการ( Paper )

ไม่มีเอกสารอัพโหลด

ผู้เขียน ( Authors )

 • Narumon Sangpradub
 • La-orsri Sanoamuang
 • Sujeeporn Athibai
 • Nisarat Tungpairojwong
 • Wattana Pattanagul
 • Chutima Hanjavanit
 • Boonsatien Boonsoong
 • Nisit Ruengsawang
 • Kittiya Thawarorit

วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด

2023-05-23 07:42:36